1

Urengarantie

2

Wekelijkse betaling

3

8.33% vakantiegeld

4

25 vakantiedagen (bij fulltime contract)

Nieuws – 08 Apr 2021

Als Nederlandse werknemer ben je waarschijnlijk bekend met een typisch Nederlandse loonstrook, maar het is nooit verkeerd om precies te weten waar je informatie over je geld kunt vinden. Bekijk ons ​​artikel voor een gedetailleerde beschrijving van de loonstrook van Direct People.

Hieronder vind je een korte uitleg over hoe je de belangrijkste informatie over de loonstroken van Direct People kunt vinden. De loonstrook die voor dit artikel is gebruikt, is een voorbeeld en bevat mogelijk niet alle informatie die op jouw eigen loonstrook staat. Dit is een loonstrookje voor iemand die in één ploeg werkt, in privé accommodatie woont en een ziektekostenverzekering heeft van een uitzendbureau.

1. medew.nr
jouw interne werknemersnummer.

2. BSN
uniek identificatienummer verplicht voor alle mensen die in NL wonen en werken.

3. geb. datum
geboortedatum.

4. loontijdvak
de naam van de tabel die wordt gebruikt om de belasting over uw normale inkomen te berekenen.

5. byz.tar%
het percentage hier is het belastingbedrag dat van jouw vakantiegeld of overuren wordt ingehouden.

6. lhk and pns
hier controleer je of je korting krijgt op uw belasting (loonheffingskorting) en of je jouw toekomstige pensioen al betaalt. J = Ja, N = Nee.

7. verloonweek
week nummer.

8. min. uurl.
minimumloon voor mensen van jouw leeftijd.

9. dlt%
het aantal uren dat je in een week werkt in%. Als je fulltime werkt, is dlt% 100.

10. datum indienst
de datum waarop je bij ons begon te werken.

11. datum uitdienst
de datum waarop je bent gestopt met werken voor ons (indien van toepassing).

12. functie
beschrijving van uw functie.

13. loonbeslag
saldo als je schulden hebt, kan een rechtbank beslissen om deze schuld van jouw salaris af te betalen. In loonbeslag saldo kun je zien hoeveel van de schuld je nog moet betalen.

14. RC saldo
de bedragen die door de werkgever niet zijn betaald (negatief saldo) of te veel zijn betaald (positief saldo), die bij de volgende betaling moeten worden verrekend.

15. vak. geld
In dit vak kun je zien hoeveel vakantiegeld je heeft opgebouwd. Saldo oud toont de status van de vorige week. Opbouw is het bedrag dat die verloonweek heeft opgebouwd. Opname is het bedrag dat in een bepaalde week aan de werknemer wordt uitbetaald. Vakantiegeld wordt in juni eenmaal per jaar uitbetaald (tenzij je daarvoor stopt, in dat geval krijg je het geld met jouw laatste loonstrookje). Saldo nieuw is het huidige saldo van jouw vakantiegeld.

16. vak. dgn.
In dit vak kun je zien op hoeveel betaalde vakantiedagen je momenteel recht hebt.

17. bw verlof
extra vakantiedagen gedefinieerd in jouw CAO.

18. SVW dagen
aantal normale werkdagen voor een bepaalde functie. In dit geval is het 5 dagen.
gewerkte dagen
aantal dagen dat je in die week heeft gewerkt.
normale uren
het aantal reguliere uren dat je werkte in de week waarvoor je jouw basisloon krijgt uitbetaald. In deze loonstrook worden 40 uur 100% betaald.
overwerkuren
het aantal overuren dat je in de week heeft gewerkt. In deze loonstrook worden er 6 overuren betaald 125%.
Als je in ploegendienst werkt, kan je ook toeslagenuren op jouw loonstrook zien. Dit zijn de uren met ploegentoeslag. Als je op vakantie gaat, staan ​​er ook wat uitbetaalde vakantieuren op je loonstrook.

19. loonheffing
Dit is het bedrag dat op jouw loon is ingehouden, inclusief inkomstenbelasting en sociale verzekeringen.

20. belast vlgs tabel
belastingbedrag berekend op basis van belastingtabel gedefinieerd in vaknr. 4.

21. belast vlgs byzt
belastingbedrag berekend op basis van byz. teer% gedefinieerd in vaknr. 5.

22. netto
jouw nettoloon na aftrek van de belasting.

23. reiskosten
terugbetaling van reiskosten. Op de loonstrook kun je zien voor hoeveel dagen je de reiskosten krijgt en een tarief afhankelijk van de werkgever.

24. inh. zorgverzegering
als je een ziektekostenverzekering bij jouw werkgever heeft, wordt het vaste bedrag van jouw betalingen afgetrokken.
inhouding WHK
is een kleine premie die de werkgever betaalt voor de toekomstige voordelen van de werknemer.

25. totaal netto
het definitieve bedrag dat wordt overgemaakt naar jouw bankrekening.

26. cumulatiev
In deze tabel ziet u de cumulatieve bedragen van het lopende jaar.