Administratief medewerker

Deeltijd (24h per week)

Word de held van onze organisatie!

Als je een verschil wilt maken en een waardevolle bijdrage wilt leveren aan je werkgever, is onze vacature iets voor je!

Voor ons uitzendbureau is loonadministratie een van de belangrijkste afdelingen en wij zijn op zoek naar mensen die het goed begrijpen.

Wij zijn op zoek naar de medewerker die zelfstandig werkzaamheden in het financieel administratieve proces verzorgt. De administratief medewerker biedt ondersteuning in het (financieel) administratieve proces. De ondersteunende werkzaamheden zijn uitvoerend en repeterend van aard. De administratief medewerker werkt zelfstandig binnen de gegeven taakstelling met de daarin geldende vast omschreven opdrachten.

Any questions about this vacancy? Please contact:

Ad van de Wildenberg
Ad van de Wildenberg
Interim Directeur Operations
+31 6 22 39 39 01

Apply directly.


LogisticsProduction & AssemblyTechnical


Taken en verantwoordelijkheden

Financieel

 • Uitvoeren van diverse (standaard) administratieve werkzaamheden met betrekking tot debiteuren- en crediteurenbeheer.

Urenadministratie

 • Verantwoordelijk voor het verloningsproces van flexkrachten waaronder:
 • Verwerken urendeclaraties flexkrachten;
 • Vakantie-uren verwerken;
 • Ziekte-uren verwerken;
 • Inhoudingen ( borg, huisvesting, verzekering) verwerken;
 • Aanmaken en verzenden van loonspecificaties flexkrachten;
 • Aanmaken, controleren en verzenden van facturen voor klanten.

Personeelsadministratie

 • Controleren en verwerken van klantafspraken;
 • Controleren en bijhouden van personeelsdossiers flexkrachten.
 • Signaleringslijsten ten aanzien van pensioendeelname, faseovergang en contracturen bijhouden;
 • Mutaties verwerken pensioendeelname flexkrachten;
 • Mutaties zorgverzekering flexkrachten controleren en verwerken.

Informatieverstrekking en klachtenbehandeling

 • Schriftelijk, telefonisch en persoonlijk beantwoorden van (standaard)vragen van flexkrachten, (interne) klanten en externe instanties;
 • Doorgeven van (standaard) administratieve gegevens aan externe instanties (UWV, incassobureaus, SVB)
 • Klachten afhandelen conform de klachtenprocedure van de organisatie.

Functie specifieke competenties

Professioneel

De mate waarin wordt beschikt over inhoudelijke vakkennis, deskundigheid en vaardigheden, benodigd om het vak goed uit te oefenen.

 • Beschikt over voldoende vakkennis en vaardigheden;
 • Zorgt dat het eigen kennis-en vaardighedenniveau op peil blijft;
 • Handelt zelfstandig en zorgvuldig;
 • Voert opdrachten goed uit binnen de afgesproken kaders;
 • Kan goed omgaan met vertrouwelijke gegevens.

Communicatie

Ideeën en informatie zowel mondeling als schriftelijk helder en duidelijk kunnen overbrengen, maakt effectief gebruik van de bestaande communicatiemiddelen.

 • Toont belangstelling en betrokkenheid en luistert actief naar anderen;
 • Gebruikt taal (mondeling en schriftelijk) die aansluit bij de boodschap, doelgroep en kwaliteitsnorm van de organisatie;
 • Communiceert open, eerlijk en transparant;
 • Bevordert de onderlinge communicatie en staat open voor overleg.

Plannen en organiseren

Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde tijd, activiteiten en middelen aangeven om doelen te bereiken.

 • Weet wat hij/zij moet doen en neemt binnen de gestelde kaders initiatief;
 • Stelt doelen en prioriteiten in het eigen werk;
 • Maakt duidelijke afspraken en geeft verwachtingen aan (wie, wat, wanneer)
 • Werkt planmatig;
 • Kan zijn/haar werkzaamheden goed uitvoeren onder tijdsdruk.

Functie-eisen

 • MBO werk- en denkniveau;
 • Kennis van branche gerelateerde wet- en regelgeving;
 • Kennis van en vaardigheid in het werken met een geautomatiseerd systeem ten behoeve van de verwerking van (financieel) administratieve gegevens;
 • SEU diploma (binnen 1 jaar dienstverband)

Plaats in de organisatie

Werkzaam binnen de afdeling administratie;
De medewerker ontvangt leiding van en rapporteert aan de directeur.

Organisatiekernwaarden Direct People en Progress Uitzendbureau

Ondernemerschap: Signaleren van kansen in de markt of op het eigen vakgebied en deze zelf actief beïnvloeden.

 • Zoekt, ziet en benut altijd mogelijkheden om nieuwe activiteiten te ontwikkelen
 • Heeft een goede kosten en baten taxatie en handelt hier naar
 • Durft zelfstandig risico’s te nemen en Biedt gevraagd en ongevraagd hulp aan en vraagt waar nodig zelf om hulp;
 • Haalt (in)direct nieuwe klanten\ opdrachtgevers binnen en\of zorgt dat de continuïteit niet in gevaar komt

Resultaatgerichtheid: Actief gericht zijn op het daadwerkelijk realiseren van beoogde resultaten.

 • Geeft prioriteit aan resultaten behalen boven andere doelen
 • Zorgt dat afgesproken resultaten hoe dan ook gerealiseerd worden
 • Plant een programma en houdt daaraan vast

Klant- servicegerichtheid: Het vermogen om in te spelen op vragen, wensen, behoeften en belangen van zowel interne als externe klanten.

 • Streeft actief naar verhoging van de klanttevredenheid en kwaliteitsverbetering;
 • Maakt heldere afspraken met de klant en komt deze na;
 • Stelt zich actief hulpvaardig en adviserend op voor klanten, heeft grondige kennis van de klant;
 • Vertaalt de informatie van de klant naar een dienstverleningsconcept gericht op toegevoegde waarde voor klanten;
 • Creëert een samenwerking met relaties waarin partnerschap en gelijkwaardigheid centraal staan.

Sollicitatieprocedure

Als u denkt dat u de juiste persoon bent voor deze vacature, stuur ons dan uw CV en motivatie aan Ad van de Wildenberg (ad@progress-uitzendbureau.com) en we nemen contact met u op.